Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 "Червона шапочка" Слобожанської селищної рад

 

статистика

Методична робота

 

         Колектив    дошкільного  закладу  № 1 «Червона  шапочка» вже  понад 30  років  працює  над  розв`язанням  пріоритетних  завдань  дошкільної  освіти  в  Україні. Вихователі  й  фахівці  активно  впроваджують  у  педагогічний  процес сучасні освітні  технології, забезпечують повноцінний  фізичний  і  психічний  розвиток  малят,  сприяють  всебічному  гармонійному  розвитку  особистості  дитини-дошкільника; здійснюють  широку  просвітницьку  роботу  серед  батьків.

 

            

 

 

           Дошкільний  навчальний  заклад №1 здійснює  свою  діяльність  відповідно  до  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту», Національної  стратегії  розвитку  освіти   в  Україні  на  період  до  2021  року, Положення  про  дошкільний  навчальний  заклад,  Базового  компонента  дошкільної  освіти в  Україні  та  Статуту  закладу.

 

           Педагогічний колектив  втілює  в  життя  державну  політику  в  галузі  освіти, а  саме :

 

          - реалізує  головні  завдання  дошкільної  освіти, визначені  Законом  України  «Про  дошкільну  освіту»;

 

- забезпечує  рівень  дошкільної  освіти  у  межах державних  вимог  до  її  змісту, рівня  та  обсягу;

 

- дотримується  фінансової  дисципліни  та  збереження  матеріально – технічної  бази. 

 

         Дошкільний  заклад  працює  за   програмою  розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Українське  дошкілля» та  програмою  розвитку  дітей  старшого  дошкільного  віку  "Впевнений  старт". Злагоджена, творча  робота  педагогічного  колективу  дала  змогу  створити  в  дошкільному  закладі  сприятливі  умови  для  впровадження  даних  програм. Зорієнтованість  педагогів  на  особистість  стала  основою  реалізації  кожною  дитиною  свого  природного  потенціалу, збалансованості  фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового  та  морально-духовного  розвитку  вихованців.

 

          Планування  роботи  вихователів  здійснюється  за    режимними  моментами  та  проектною  технологією  П-3.

 

       В  своїй  роботі  педагоги  використовують  інноваційні  педагогічні  технології: 

 • елементи  педагогіки  М. Монтесcорі,
 • психолого-педагогічне  проектування,
 • технологія  фізичного  виховання  М.Єфименка,
 • авторська  методика  Альтшулера  - ТРВЗ,
 • технологія формування  інформаційно-ігрової  творчості  на  основі  коректурних  таблиць  Н.Гавриш,
 • мнемотехніка,
 • ейдетичні  ігри  для  розвитку  асоціативного  мислення,
 • асоціативні  карти.

 

          Також  педагоги  використовують  у  роботі  з  дітьми  здоров'язбережувальні  технології:

 • дихальна  гімнастика,
 • пальчикова  гімнастика,
 • зорова  гімнастика,
 • гімнастика  пробудження,
 • самомасаж,
 • кольоротерапія,
 • арт-терапія, 
 • музикотерпія,
 • казкотерапія.

 

 

Методична робота закладу спрямована на:

 

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
- підвищення педагогічної культури педагогів; 
- вдосконалення педагогічної майстерності; 
- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

Напрямки методичної роботи: 


• підвищення соціально – психологічної культури вихователів; 
• вдосконалення педагогічної майстерності; 
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою; 
• розвиток спеціальних умінь та навичок

 

 
Принципи методичної роботи:


•педагогічна співпраця з вихователем; 
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 
• принцип допоміжно – регульованого контролю; 
• надання вихователеві права вибору; 
• системність методичних заходів; 
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні; 
• щоденна допомога; 
•випереджувальний характер методичної роботи