Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №1 "Червона шапочка" Слобожанської селищної рад

 

статистика

Навчально-виховний процес

     Зміст  дошкільної  освіти  визначається  Базовим  компонентом  дошкільної освіти  в  Україні  та  реалізується в  нашому  дошкільному  закладі  згідно  програми  розвитку  дитини  дошкільного  віку  “Українське  дошкілля”  та програми  розвитку  дітей  старшого   дошкільного  віку  "Впевнений  старт", навчально-методичними  посібниками, затвердженими  МОН  України.

     Діяльність  дошкільного  навчального  закладу  регламентується  планом  роботи, який  складається  на  навчальний  рік  та  оздоровчий  період, схвалюється  педагогічною  радою, затверджується  керівником  закладу  та  погоджується  з  відповідним  органом  управління  освітою. План  на  оздоровчий  період  додатково  погоджується  з  теріторіальною  санітарно-епідеміологічною  службою.

    Навчальний  рік  у  дошкільному  навчальному  закладі  починається  1 вересня  і  закінчується  31  травня  наступного  року, а  оздоровчий  період   - з  1  червня  по  31  серпня. У  дошкільному  закладі провідною  мовою  навчання  та  виховання  дітей  є  українська.

      Учасники  навчально-вихованого  процесу: діти, педагогічні  працівники, обслуговуючий  персонал, батьки, представники  підприємств, установ  та  інші, що  беруть  участь  у  навчально-виховній  роботі.

    Відповідно  до   програм  в  дошкільному  закладі  віддається  перевага  індивідуальним   та  груповим  заняттям, що  носять  інтегрований  характер  і  допомагають  дітям  цілісно  сприймати картину  життя.

 

У  2016-2017  н.р.  колектив  розпочинає  роботу  

над  ІІ  етапом  (організаційно-моделювальним)

Програми  обласного  науково-методичного  проекту  

«Освітні  стратегії  соціалізації  особистості  громадянського  суспільства»;

районної  науково-методичної  проблеми

«Освітні  стратегії  діяльності  педагогічних  колективів  дошкільних  навчальних  закладів  зі  збереження  духовного,  морального та  фізичного  здоров’я учасників  педагогічного  процесу  як  чинника  соціалізації  особистості»; 

проблеми  ДНЗ  №1

 «Створення гуманістичного освітнього простору  навчально­го закладу як чинника  успішної  со­ціалізації  дошкільників». 

 

Завдання  роботи  на  другому  етапі:

§  Наукове обгрунтування стратегій соціалізації вихованців різного віку;

§  розробка відповідних проектів на рівні конкретних освітніх установ;

§  координація діяльності методичних служб різних рівнів у забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів;

§  плану­вання роботи творчих груп.

 

     Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про  організацію освітньої  роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»  (додаток  до  листа  МОН  від 16.06.2016 № 1/9-315) у 2016–2017 навчальному році навчально-виховний  процес  діяльності в ДНЗ   направлений  на  розв’язання  таких  проблем:

§  Формування  економічної  компетентності  дошкільника.

§  Національно-патріотичне виховання  в  умовах  соціалізації  особистості.

§  Формування навичок спілкування і ефективної взаємодії дошкільника  з оточуючими.

§  Музичне виховання  як важлива складова формування гармонійно розвиненої особистості.

 

     На  виконання  листа  МОН  України  від  06.11.2015 р.  №1/9-535  «Щодо  визначення  рівня  розвитку  дитини  старшого  дошкільного  віку  за  допомогою кваліметричної  моделі»,  наказу  департаменту  освіти і  науки  Дніпропетровської  ОДА  від  15.01.2016 р.  №25  та  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Дніпропетровської  РДА  від  09.02.2016 р.  №23   «Про  апробацію  методики  оцінювання  рівня  розвитку  дитини  старшого  дошкільного  віку  за  допомогою  кваліметричної  моделі»  у  2016-2017  н.р.  у  ДНЗ буде  продовжено  роботу  щодо апробації  методики  оцінювання  рівня  розвитку  дитини  старшого  дошкільного  віку  за  допомогою  кваліметричної  моделі. 

 

Завдання  літнього  оздоровчого  періоду:

§  Формування  високої  опірності  організму  дітей  різним захворюванням.

§  Створення  умов,  що  забезпечують  охорону  життя  і  здоров'я  дітей

§  Виховання  стійкого  інтересу  дитини  до  активної  рухової  діяльності.

§  Закріплення,  уточнення,  розширення  запасу  набутих  упродовж  навчального  року  знань.

§  Забезпечення  позитивного  емоційного  стану  дитини.